Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, serta memohon pertolongan dan ampunan-Nya, Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal (ibadah) kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.
Aku bersaksi bahwa tiada ilah (sesembahan) yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Seri ke-1 (Kelahiran)

•   Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam terlahir sebagai manusia biasa. Allah jalla wa’ala berfirman (artinya)
” Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (Qs.3:164)

•   Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam adalah manusia yang mendapat wahyu. Allah tabaroka wa ta’ala berfirman (artinya) :
” Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: “Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa..” (Qs.18:110)

•   Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam terlahir pada hari senin.
Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam perna ditanya tentang puasa hari senin, dan beliau menjawab : ” Di hari itu aku dilahirkan dan diutus, Dihari itu pula al-Qur’an diturunkan kepadaku (HR.Muslim)

Rosulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam lahir pada hari senin, bulan Rabi’ul awal tahun gajah (517 M) di Mekkah dari pasangan suami istri yang cukup dikenal. Ayah beliau bernama ‘Abdullah bin ‘Abdiul Muthalib dan Ibu beliau bernama Aminah binti Wahb

Seri ke-2 (Nama dan Nasab Muhammad shallallahu ‘alayhi wa sallam)

•   Muhammad. Allah jalla wa’ala berfirman (artinya) :
:: ” Muhammad itu utusan Allah …… (QS:48:29)

:: Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda : ” Tidakkah kalian kagum, bagaimana Allah menghindarkanku dari celaan orang-orang Quraisy dan justru melaknat mereka ? Mereka mencela dan mengutuk diriku dengan sebutan muadzamman (yang terhina), padahal aku Muhammad (yang terpuji) (HR.Bukhari)

•   Ahmad, Al-Mahi, Al-Masyir, Al-‘Aqib, Ar-Rouf dan Ar-Rahim
:: ” Aku memiliki 5 (lima) nama, Yakni Muhammad, Ahmad, Al-Mahi (Si Penghapus) karena Allah menghapus kekafiran dengan mengutusku, Al-Hasyir (Si Pengumpul) karena seluruh manusia dikumpulkan untukku, dan Al-‘Aqib (Si Terakhir) karena tidak ada Nabi setelah aku (Muttafaqun ‘alaih)

:. Allah ta’ala juga menyebut Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam dengan sifat rauf dan rahim (amat belas kasih dan penyayang) (QS:9:128)

•   Nasab Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam adalah keturunan Bani Hasyim
:: Rosulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda:
” Allah memilih Kinanah dari keturunan Isma’il, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hasyim dari Quraisy, serta memilihku dari Bani Hasyim ” (HR.Muslim)

•   Larangan menggunakan gelar beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam.
:: Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda :
” Pakailah namaku, namun jangan memakai gelarku. Aku Qasim (Si Pembagi) yang membagi diantara kalian (HR.Muslim)

Sumber: Quthuuf minasy Syamaaili Lil Muhammadiyyah wal Akhlaaqi an-Nabawaiyyah wal Adaabi al-Islamiyyah (Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu — hafidzahullah )

Seri ke-3 (Fisik/Tubuh Muhammad shallallahu ‘alayhi wa sallam) –seakan-akan engkau melihatnya.

•   Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam berwajah tampan
” Rosulullah adalah manusia yang paling tampan dan paling baik kondisi fisiknya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek ” (muttafaqun ‘alaih)

Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam berkulit putih dan berwajah bersih
” Rosulullah itu berkulit putih dan berwajah tampan ” (HR.Muslim)

•   Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam berbahu lapang serta berjenggot dan berambut lebat
” Rosulullah memiliki postur tubuh ideal, bahu yang lapang, berjenggot lebat dan pangkalnya kemerahan, berambut lebat sampai cuping telinga. Aku perna melihat beliau berpakaian merah, belum perna kulihat orang yang lebih tampan dari beliau ” (HR.Bukhari)

•   Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam memiliki kepala, tangan dan kaki yang besar.
” Rosulullah memiliki kepala, dua tangan, dan kaki yang besar-besar, berwajah tampan belum perna aku melihat orang seperti beliau sebelum dan sesudahnya” (HR.Bukhori)

•   Wajah Rosulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam :
:: ” Wajah beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam seperti matahari dan bulan berbentuk bulat ” (HR.Muslim)

:: ” Bila Rosulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam sedang bergembira, wajah beliau terlihat cerah seperti bulan dan kami tahu hal itu (muttafaqun ‘alaih)

:: Dari jabir bir samurah radhiyAllahu ‘anhu berkata : “Saya perna melihat Rosulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam pada malam bulan purnama, aku melihat Rosulullah lalu melihat bulan, sedangkan beliau mengenakan pakaian merah. Menurutku beliau lebih elok daripada bulan” (HR.Tirmidzi, hadits hasan gharib. Dishahihkan al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi)

•   Mata dan Tawa Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam :
:: ” Rosulullah tidak tertawa kecuali sekedar tersenyum, bila kamu melihatnya akan berkomentar mata beliau bercelak, padahal beliau tidak memakainya (HR.Tirmidzi, hadits hasan)

:: ” Saya belum perna melihat Rosulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam tertawa terbahak-bahak sampai terlihat langit-langit mulutnya, tertawanya hanya tersenyum ” (HR.Bukhari)

Seri ke-4 keutamaan Muhammad shallallahu ‘alayhi wa sallam

•   Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam adalah saksi, pemberi kabar gembira dan peringatan

” Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gemgira dan pemberi peringatan ”

” dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi ”

” Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mu’min bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah ”
Qs:[33] : 45-47

•   Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam adalah utusan Allah jalla wa a’ala dan penutup para Nabi sebagai rahmat bagi semesta Alam

” Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu , tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Qs:[33]:40

” Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam ” Qs:[21]:107

•   Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya dan manusia yang pertama kali mengetuk pintu surga

” Aku mempunyai pengikut terbanyak diantara para nabi dan aku pertama kalii mengetik pintu surga” (HR. Muslim)

•   Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam adalah manusia yang pertama (atas ijin Allah tabaroka wa ta’ala)

o   memberi syafaat di syurga
” Aku orang yang pertama kali memberi syafaat di surga, tidak dibernarkan (oleh ummatnya) seorang nabi pun sebagaimana aku dibenarkan (oleh ummatku). Sungguh ada seorang nabi yang tidak dibenarkan oleh ummatnya kecuali  hanya seorang nabi ” (HR.Muslim)

o   pemimpin manusia pada hari kiamat – dibangkitkan dari kubur
” Aku pemimpin anak Adam di hari kiamat , yang pertama dibangkitkan dari kubur, pemberi syafaat dan yang di ijinkan syafaatnya ” (HR. Muslim)

•   Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam memiliki 6 keutamaan dibanding nabi-nabi yang lain

o   Jaamiul kalaam (kalimat yang ringkas namun maknanya padat, pent)
o   Diberi kemenangan dengan rasa takut
o   Dihalalkan baginya rampasan perang
o   Dijadikan bumi sebagai masjid dan alat bersuci
o   Diutus untuk seluruh ummat manusia
o   Penutup para Nabi

•   Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam di utus pada sebaik-baik masa
” Aku diutus pada masa terbaik diantara masa yang telah berlalu pada anak Adam, satu masa demi satu masa, sehingga datanglah masa dimana aku berada ”  (HR.Muslim)

Sumber: Quthuuf minasy Syamaaili Lil Muhammadiyyah wal Akhlaaqi an-Nabawaiyyah wal Adaabi al-Islamiyyah (Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu — hafidzahullah )

Pribadi dan AKhlak Rasullulah SAW

1) Rasul berdoa dengan penuh khusyuk dan air matanya sentiasa berlinangan
2) Wajahnya sentiasa ceria yang menyejukkan mata memandangnya
3) Sangat elok dan sempurna wajahnya
4) Rasul memilik perasaan yang halus
5) Suka makan beramai-ramai daripada sendiri
6) Benci akan kemegahan dan perhiasan yang cantik melambangkan kesombongan dan kemegahan
7) Beliau makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang
8) Tidak pernah mengumpat , mencaci atau menghina orang lain
9) Rasul memelihara rambutnya dengan baik
10) Rasul memakai serban di atas kepalanya
11) Suka memberi kembali hadiah
12) Rasul mengucapkan salam kepada tuan rumah ketika hendak keluar atau masuk
13) rasul sangat lemah-lembut dengan isterinya dan setiap keluarganya
14) Sentiasa memberikan salam kepada siapa yang ditemuinya
15) rasul bersalaman dengan sahabatnya dan memeluk mereka ketika berjumpa
16) Ketika berjabat tangan ia tidak melepaskan tangannya sehingga orang dijabatnya itu melepaskan tangannya
17) Apabila berjumpa dan berpisahh dgn kumpulan kanak-kanak , baginda mengangkat tangannya tanda hormat kepada mereka
18) Tidak menatap atau merenung wajah orang lain lama-lama
19) Tidak bangun dari sesuatu majelis makan sehingga tamu lain bangun
20) Tidak pernah menjulurkan kakinya di depan para sahabat
21) Rasul suka bercakap secara perlahan dan menyebut perkataan dengan jelas
22) Sentiasa menumpukan perhatian kepada orang yang berbicara dengannya
23) Tidak pernah ketawa terbahak-bahak tetapi hanya tersenyum lembut
24) Sangat fasih dan manis dalam tutur bicara
25) Tersangat sabar dan tabah bila menghadapi setiap cobaan dan kesusahan
26) mengasihi terhadap umatnya
27) Tidak pernah mengambil rezeki karunia Allah melebihi keperluan makan minumnya
28) Rezeki yang melebihi keperluan akan ditaburkan untuk jihad Fisabilillah
29) Sentiasa membantu orang lain walaupun ia sendiri dalam kesusahan
30) Tidak pernah menghina orang miskin dan tidak merasa terhina bergaul dengan mereka
31) Suka menziarahi orang sakit
32) Amat pemurah hingga digambarkan seperti angin lalu pemurahnya
33) Rasul tidak suka tidur di bilik gelap dan di bawah bumbung yang terbuka dan tidak beratap
34) Tangannya tidak pernah menyentuh kulit wanita lain
35) Bersikap tegas , pemaaf dan pengasih dalam perjuangan
36) Beliau mengambil wudhu’ sebelum tidur dan berzikir hingga khusuk
37) Sangat menghormati orang-orang tua dan mengasihiorang-orang muda dan kanak-kanak

Advertisements